Postеrs

1 thought on “Postеrs

  1. Невероятни професионалисти във всяка една област на графичния дизайн, с усет за съвършенство към проявите от културния и обществения живот, с усет за обективно отразяване на съкровеното от историята и миналото. Доказано професионално ниво при високи международни юбилейни прояви на български и чуждестранни държавни институции, като изработване на документална постерна изложба на Югоизточноевропейския-български културен институт в Елванген за честването на 140-годишния юбилей от българо-германските дипломатически отношения на Генералното консулство на България в Мюнхен, рекламни материали за отразяването на културните събития в Европа по повод българското председателство на ЕС и отразяването дейността на българските културни представителства в Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.